انواع گیت فروشگاهی کتاب فروشی

انواع گیت فروشگاهی برای کتاب درفروشگاه های کتاب و انتشاراتی ها

برچسب  تگ های دزدگیر

کتاب ها به واسطه کاغذی بودن در برچسب و تگ گذاری بسیار حساس هستند و از طرف دیگر به دلیل کوچک بودن مورد بسیار مناسبی برای سارقان در در فروشگاه های  کتاب و انتشاراتی ها به شمار می آیند.

از سوی دیگر دسترسی راحت مشتریان به طور همزمان به همه کتاب ها و کالای موجود یکی دیگر ازعوامل خطر بیشتر برای این فروشگاه ها نسبت به سایر فروشگاها با کالاهای دیگر است. پس استفاده از چه نوع گیت دزدگیر فروشگاهی برای صاحبان در فروشگاه های کتاب می تواند یکی از موضوعات مهم برای تصمیم گیری باشد که از این طریق بتوانند مشتریان خود را کنترل کرده و ایمنی مغازه و فروشگاه خود را بالاتر ببرند.

برای جلوگیری از سرقت در فروشگاه های کتاب می توان از دو تکنولوژی گیت فروشگاهی RF و گیت فروشگاهی AM استفاده کرد.اما موضوعی که برای فروشگاه های  کتاب و انتشاراتی ها در این مسیر اهمیت زیادی دارد لیبل ها, برچسب و تگ های دزدگیر و امنیتی می باشد که باید بر روی خود کتاب ها چسبانده می شود.

 در گیت های فروشگاهی RF لیبل ها, برچسب و تگ های دزدگیر با اندازه های مختلف (4cm*4cm ،5cm*5cm  و...) وجود دارد که کاملا بر روی سطح کتاب می چسبند و نمی توان آن ها را جدا کرد .

رایج ترین لیبل، برچسب و تگ های دزدگیر که در گیت فروشگاهی RF استفاده می شود لیبل , برچسب و تگ دزدگیر 4*4 می باشد . (مزیت ها: کم بودن ضخامت که سبب می شود بعد از اینکه به صفحات داخلی کتاب نصب می شوند، به راحتی قابل کندن نمی باشند و به سختی می توان آن ها را پیدا کرد)

(عیب : پیش از این گفته شده است که لیبل ها, برچسب و تگ های دزدگیر و امنیتی RF در مجاورت فلزات عملکرد مناسبی ندارند .)

لیبل ها, برچسب و تگ های دزدگیر و امنیتی AM دارای ابعادی به اندازه  40mm*7mm  می باشند که از لحاظ چسبندگی از لیبل ها, برچسب و تگ های دزدگیر RF ضعیف تر هستند . ( مزیت: عملکرد مناسبی در مجاورت فلزات و مشتقات فلز مانند گوشی موبایل ، می باشند)

لیبل ها, برچسب و تگ های دزدگیر AM از نظر قیمت گران تر از لیبل ها, برچسب و تگ های دزدگیر RF هستند .

 

به صورت اجمالی

گیت فروشگاهی RF برای فروشگاه های

کتاب و انتشاراتی ها

 

گیت فروشگاهی با تکنولوژی AM برای فروشگاه های  کتاب و انتشاراتی ها

قیمت مناسب گیت فروشگاهی

قیمت بالاتر گیت فروشگاهی

چسبندگی بسیار خوب لیبل، برچسب و تگ های دزدگیر

چسبندگی ضعیف تر لیبل، برچسب و تگ های دزدگیر

فاصله پوشش دهی دو آنتن تا 110 سانتی متر

فاصله پوشش دهی جفت آنتن تا 160 سانتی متر

امنیت پایین درکنار  فلزات و مشتقات فلز

امنیت خوب در حضور فلزات و مشتقات فلز

 

پس به راحتی می توان نتیجه گیری کرد که : گیت فروشگاهی که مناسب که مختص فروشگاه های  کتاب و انتشاراتی ها می باشد ، گیت فروشگاهی  RFاست .

 

در آخر این نکته را یادآور می شویم که فروشگاه های  کتاب و انتشاراتی ها به جز گیت فروشگاهی و برچسب و تگ های دزدگی , به دستگاه خنثی کننده ی لیبل، برچسب و تگ های دزدگیر هم نیاز دارند . تصور کنید لیبل، برچسب و تگ های دزدگیر کتاب ها خنثی و یا غیر فعال نگردد و مشتری شما به فروشگاه های دیگری که به گیت فروشگاهی RF مجهز باشند و با عبور از آن صدای آلارم به گوش می رسید و چه مشکلاتی پیش خواهد آمد ....