امنیت با گیت فروشگاهی

گیت فروشگاهی چگونه باعث امنیت فروشگاه و اجناس داخل آن می شود و چه راهکارهای امنیتی در پشت آن پنهان است؟

از آنجا که امروزه فروشگاه های بزرگی راه اندازی شده اند و در این فروشگاه ها بر خلاف مغازه های قدیم، دسترسی به اجناس، لمس و برداستن آن ها برای تمام مشتریان آزاد می باشد، بحث امنیتی محصولات و اندیشیدن تدابیر امنیتی برای حفاظت از اجناس امری ضروری است. 

گیت فروشگاهی با عملکرد خاص خود می تواند مقادیر زیادی از امنیت را در این محیط ها ایجاد نماید. در این راستا کنترل کردن خروج و ورود اجناس از فروشگاه یا به داخل توسط سیستم های هوشمند بررسی و کنترل می شود. گیت فروشگاهی در مقابل درب های فروشگاه نصب می شوند و تگ های مرتبط با آن ها بر روی جنس نصب می شود. این تگ ها به گیت ها حساس بوده و در صورت نزدیک شدن به آن ها هشدار می دهند. بدین صورت از خروج غیر مجاز جنس و به عبارتی دزدیه شدن آن جلوگیری به عمل می آید. گیت های فروشگاهی انواع مختلفی دارند که هریک از نوعی عملکرد مخصوص به خود استفاده می کند. این سیستم ها راهکارهای خوبی را در جهت حفظ امنیت فروشگاه ها و هایپر مارکت ها در اختیار ما قرار می دهند.